Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie:

  • Czy każdy może zostać Tajemniczym Klientem?
  • Tajemniczym Klientem może zostać każda osoba dorosła, która ma przynajmniej średnie wykształcenie, jest obiektywna, terminowa i spostrzegawcza. Istotną cechą jest gotowość do przemieszczania się w ramach wyznaczonego obszaru (dzielnicy, miasta, powiatu). Warunkiem zostania Tajemniczym Klientem jest posiadanie sprzętu nagrywającego np. dyktafonu lub telefonu z funkcją nagrywania głosu (obecnie prawie każdy telefon posiada funkcję dyktafonu).
  • Ile można zarobić?
  • Wysokość zarobków jest uzależniona od badania, stopnia jego trudności i liczby wywiadów. Zarobki za jeden wywiad to od 20 złotych do nawet 400 złotych.
  • Czy jest jakiś system kontroli Tajemniczych Klientów?
  • Tak, do sposobów kontroli należy między innymi weryfikacja materiałów graficznych (np. skany wizytówek, materiałów uzyskanych w odwiedzanej placówce) / dźwiękowych nadesłanych przez TK (nagranie z wizyty w placówce). Procedury kontrole są ustalane do poszczególnych badań.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel