Wysokość zarobków jest uzależniona od badania, stopnia jego trudności i liczby wywiadów. Zarobki za jeden wywiad to od 20 punktów do nawet 400 punktów (1 punkt = 1 zł netto).

Osoba zarejestrowana w MS Panel zbiera punkty na swoim koncie. Po uzbieraniu 50 punktów można:

  • Wymienić na gotówkę
  • Wymiana punktów na gotówkę
    Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów zdobytych w wyniku wypełniania ankiet na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane w formularzu rejestracyjnym. Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy w terminie 45 dni od daty zlecenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na koncie Uczestnika. Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1 punkt to 1 zł netto. Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 50 punktów.
  • Przekazać na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
  • Przekazanie punktów na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
    Każdy Uczestnik epanel.pl ma możliwość przekazania zebranej przez siebie kwoty za ankiety internetowe na cele charytatywne. Po zgromadzeniu 50 punktów, na formularzu wypłat pojawi się możliwość przelania wynagrodzenia na konto wybranej Fundacji.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel